Lemúria földjén rengeteg ismert, kevéssé ismert, és szinte ismeretlen entitással találkozhatunk, akik hatalmuk miatt isteneknek számítanak. Hozzájuk fohászkodnak a népek, tőlük várják mágikus hatalmukat a papok, az ő szentélyeiket és templomaikat rabolják ki a galád kalandorok, az ő nevükben vérengzenek a bajnokaik... íme a lista, amely talán bővül, talán fogyatkozik majd az idő múlásával. Hiszen Lemúria világán az istenek sem halhatatlanok... 

Abaron, a
Változás Ura
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: örvény
Fegyverek: éles fegyverek
Abaron egy folyamatosan formálódó gigászi húsmassza, amely véletlenszerűen rendeződik újabb és újabb alakokba. Tanításának lényege a test folyamatos változtatása, hívei előszeretettel alakítják át a saját és mások testét. Torz testű papjai gyógyító mágiája kifejezetten erős, de kellemetlen mellékhatásai miatt nem különösebben népszerű, és szinte csak olyanok veszik igénybe, akiknek már mindegy.
Minden gyógyító varázslatnál maximális szintet gyógyítanak, de HP*1% eséllyel valamilyen maradandó torzulás okoznak.

Agni, a
Mindent Elemésztő Láng
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: áldozati tűz
Fegyverek: hosszú bot és fáklyák
Agni óriási termetű, rézvörös színű, emberszerű behemót, akinek két feje, három lába és hét karja van. A szemei izzó fémgolyók, a bőre olvadt réz, a szájából lángnyelvek törnek elő, amelyekkel elfogyasztja a felkínált áldozatokat. Azt tartják, hogy lángjaival mindent megtisztít, amivel kapcsolatba kerül. Szolgái, a vörös papok és a tűzhollók éppen olyan kiszámíthatatlanok, mint uruk, vagy mint a tomboló lángok.
A kisebb tüzek nem sebzik szolgáit: minden tűz alapú sebzésből levonódik a pap/isteni bajnok szintje.

Aiaga, a Teremtő Élet
Jellem: Semleges Jó
Szimbólum: vérző rózsabokor
Fegyverek: tilos
Aiaga lényegében egy hatalmas életerő-elementál. Kinézetre egy fehér fényből álló női alak, teste azonban gyökerekben végződik és olyan ,mintha egy nagy trónusban ülne. Az Ó-idők hatalmas háborúiban keletkezett, amikor a modern fegyverek olyan szintű pusztítást végeztek az élővilágban, hogy az egyszerre felszabaduló életerő összeállt és egyetlen lényben testesült meg. Ez a lény lett Aiaga. A közelében (5 km sugarú kör) az élet diadalmaskodik a halál és a pusztulás felett. Hosszú távon az élőholtak élővé válnak (1 hét alatt), a nők teherbe esnek(20% naponta halmozódó eséllyel), az emberek megfiatalodnak (4 hónapot naponta), a bénák és a sebesültek meggyógyulnak, de a betegekben teljesen elterjed a kór. Papjai nem használhatnak fegyvereket és nem okozhatnak sérülést. Mivel helyhezkötött istenség, ezért hívei zarándoklatot szerveznek hozzá évente többször.
Isteni bajnokai és papjai nem használhatnak ártó mágiát, de minden körben 1 Hp-t gyógyítanak mindenkin egy 15 láb sugarú körben (az ellenfeleiken is).


Al'Ister, a Sárkányok Öregapja
Jellem: Törvényes Gonosz
Szimbólum: szabályos vörös háromszög
Fegyverek: egykezes kardok
Al'Ister hatalmas sárkányúr, roppant testét áthatolhatatlan pikkelyek fedik, gyomrában vulkánok tüze tombol. Álomtalanul szunnyad gigászi barlangja mélyén, felfoghatatlan kincshalmok tetején. Szolgái a kisebb sárkányok és a sárkánypapok, akik rettentő uruk akaratát képviselik az uralkodói palotákban és az elfeledett szentélyekben. Tanítása lényege a harácsolás és elnyomás, úgy erővel, mint ésszel.
A sárkányok sokkal barátságosabbak papjaival és bajnokaival szemben, mint a hétköznapi halandókkal. Ez nem jelenti feltétlen azt, hogy nem eszik meg őket, de több esélyt kapnak az életbenmaradásra, mint mások.

Autolükosz, a Marhatolvaj
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: hurok
Fegyverek: ostor, rövid bot
A tolvajok, csalók és szélhámosok istene. Apoteózison átesett hérosz, aki átverte a farkasok istenétt és ellopta tőle a halhatatlanság titkát. Ha másnak nem álcázza magát, akkor jóképű, kisportolt, középkorú férfinek látszik, bőrszandálban és drága tuikában, a vállán egy óriási farkas lenyúzott bőrével. Utóbbi segítségével képes átváltozni farkassá. Autolükosz kedveli a kényelmet, a fondorlattal szerzett javakat és szeret túljárni mások eszén.
Hívei isteni kegyként jártasságot szereznek egy tolvajképzettségben (extra képzettség).

Bakkusz, a Részeges Szatír
Jellem: Semleges
Szimbólum: egy flaska pálinka
Fegyverek: minden nem fegyvernek készült tárgy
Bakkusz a féktelen mulatozás kecskelábú, embertestű és kecskeszavú istene. Hívei gondolkodás nélkül vetik bele magukat az istenük tiszteletére rendezett vad orgiákba és bakkanáliákba. Ellentétben Lussúria kifinomult, civilizált élvetegségével, Bakkusz kicsapongásainak fő jellemzője az ősvilági életerő.
Papjai szent fogadalmuk szerint sosem élhetnek uruktól kapott hatalmukkal, ha józanok, cserébe sosem másnaposak és nem kapnak levonást bódulat miatt

Basztet, a Macskák Úrnője
Jellem: Semleges
Szimbólum: fekete macska a telihold korongja előtt
Fegyverek: kések, tőrök, tőrkarmok
Basztet egy hét láb magas, emberi testű, de macskafejű istennő. Bár csak a macskák istennője, de a többi macskaféle is hallgat szavára. Harcban magához szólíthatja híveit, illetve oroszlán- vagy tigrismancsokat növeszet és azokkal verekszik, sziklarepesztő csapásokkal. Emberi papjai és főleg papnői, aki tisztelik a macskák misztikus természetét vagy az éjszakai vadász archetípusát, maguk is a macskafélék pártfogói. Beszélik a macskák nyelvét, de nem uralják az állatokat, csupán kommunikálni tudnak velük.

Darkor, az Üresség Maga
Jellem: Törvényes Gonosz
Szimbólum: tökéletesen metszett gyémánt
Fegyverek: bármi
Darkor a vihar szem, az örvény szívása, a köd ráncaiban megülő homály, a halálba dermedő szív utolsó dobbanást és a tomboló vihar legnagyobb mennykőcsapását követő dermedt csend. Halk szavú, roppant udvarias és előzékeny szerzetesei a világtól elvonultan élnek sziklakolostoraikban, ahonnan csak apátjuk parancsára, megfelelő adomány fejében jönnek elő. Hívei a tökéletes halál eszméjének bűvkörében élnek, s egyre lesik az alkalmat, mikor küldhetnek valakit uruk színe elé.
Darkor papjai immuninsak a félelemre.

Durgá, a
Démonok Legyőzője
Jellem: Kaotikus Jó
Szimbólum: ugrásra készülő tigris
Fegyverek:  csatabárdok
Durgá csodálatos, gyönyörű nőként jelenik meg, akinek nyolc karja van, amikben fegyvereket, füstölőket, szent szövegeket és levágott fejeket tart. Egy óriási tigris vagy oroszlán által hordozott ül, lábaival az alatt vonagló, legyőzött démonok seregén tipor. Koponyákból készült füzért visel, kígyók és skorpiók ékesítik a testét. Durgá és papjai a démonok elkötelezett ellenségei, hívei neves démonvadászok.
Harcban kétszeres sebzést okoznak a démonoknak.

Eiréné, az
Eskük Betartatója
Jellem: Törvényes Jó
Szimbólum: kolibri
Fegyverek: acéldárdák
Eiréné egy szépséges nő képében jelenik meg, de a teste anyagtalan, tiszta aranyló és ezüstösen csillogó fény alkotja. A fogadalmak és esküvések istennőjeként szembeszáll mindazokkal, akik megszegik adott szavukat. Papjai hajlamosak acéldárdáik hegyére hányni a békebontókat és rendzavarókat. Alapvetően jóindulatúak, csak kissé erőszakosak és hajlamosak alaposan átesni a ló túlsó oldalára.
Ajkukat soha nem hagyhatja el hazug szó; ha valaki a jelenlétükben hazudik, akaraterő-mentőt kell dobnia (NF=10+szint+bölcsesség módosító), vagy az Eiréné-pap érzékeli a hazugságot.

Elifiasz, az
Egyesítő
Jellem: Törvényes Semleges
Szimbólum: kisebb körökből felépülő nagy kör
Fegyverek: szálfegyverek
Elifiassz egy óriási, humanoid vonásokkal rendelkező hangyakirálynő, aki központi bolytemploma mélyén szövögeti hagymázas világuralmi terveit. Hívei valójába átváltoztatott emberhangyák, dolgozók, katonák és herék, akik egyetlen közös tudatot alkotnak úrnőjükkel. A vallás erőteljesen térítő jellegű, amely minden élőlényt be akar olvasztani a közös tudatba, ezért mindenhol ellenségesek vele szemben.
Hívei mind egy közös, kollektív tudatot alkotnak úrnőjükkel.

Frejah, a Győzhetetlen
Jellem: Törvényes Semleges
Szimbólum: fehér körben csúcsán álló fekete háromszög
Fegyverek: kétkezes fegyverek
A győzedelmes harc, a becsületes, kemény küzdelmek úrnője. Egy ősi faj egyetlen túlélője, aki egy teljesvértet viselő, fehér fényben úszó, három ember magas alakként jelenik meg. Hívei mind elborult elméjű fanatikusok, akik egyetlen célja újabb és újabb és újabb csatákat vívni de mivel erkölcsiségük tiltja a hazugságot és az alattomos módszereket, ezért igen magas köreikben a halandóság. Ninurta papjaival szemben számukra a személyes teljesítmény fontosabb, mint a csata sorsa.
Soha nem hátrálhatnak meg semmilyen harcból. Becsületes párharcban a hívek +1, a papok és isteni bajnokok +2, az aktuális próféta +3 módosítót kapnak minden dobásukra.

Hanumán, a Majmok Királya
Jellem: Semleges Gonosz
Szimbólum: cukorsüveg
Fegyverek: bunkók
Hanumán egy óriás termetű, bozontos, fekete szőrrel borított intelligens majomszörny, aki előszeretettel tetszeleg úgy, mint a világ minden majmának ura. Valójában csak a szárnyas majmok engedelmeskednek neki mindenben, akik hozzá hasonlóan romlottak. Kíméletlen zsarnok, aki híján van minden önuralomnak. Az őserdő egyik sötét szegletében, a Hold Ezer Tornyú Városában székel. Az emberevő merrek néhány törzse istenként tiszteli. Imádja az édességet.
Papjai beszélik a majmok nyelvét, de nem uralják az állatokat, csupán kommunikálni tudnak velük.

Hastur, a Kimondhatatlan Sárga Király
Jellem: Kaotikus Gonosz
Szimbólum: a Sárga Jel
Fegyverek: görbe kések és kardok
Hastur Carcosa kísértetvárosa mellett, Hali éjfekete tavában lakozik, és feltételezhetően valamilyen polipszerű szörnyetegre hasonlíthat, de piszkos sárga színű selymekbe öltözött, maszkos alakként is találkozhat vele az, akit a balsorsa Carcosába vezet. Hívei élenjárnak a különböző, víziókat és tébolyt okozó élvezeti cikkek elállításába, kereskedelmében és fogyasztásában, valamint a fennálló társadalmi rend és erkölcsiség kimódolt és fondorlatos szétzüllesztésében.
Követő plusz képzettségként megkapják a méregkeverés képzettséget, és szinte bármiből képesek (nem túl erős, de annál intenzívebb) halucinogén anyagot előállítani. 
Ha Hastur valamely templomában, vagy Carcosában kiejtik a nevét, autómatikusan megjelenik valamilyen formában (mérgesgázként, emberi alakban, vagy szőrnyalakban) - szerencsés (?) esetben csak az avatárját küldi. Általános nézet szerint máshol sem célszerű túl gyakran emlegetni fennhangon. 


Hekaté, a Boszorkányúrnő
Jellem: Semleges Gonosz
Szimbólum: fogyó hold
Fegyverek: tőr
A varázslás, a sötétség és az éjszaka ősi istennője. Éjfélkor szokott megjelenni a keresztutaknál, csuklyás köpenybe burkolózott nő alakjában, akit fekete kutyák kísérnek és a vállán egy fekete menyét ül, egyik kezében fáklyát tart, a másikban tőrt. Hatalma van a sír erői, a nyughatatlan holtak és az alvilági szellemek felett. Papjai közé csak nőket fogad be, akik elé szigorú követelményeket állít (VAGY szüzesség VAGY legalább négy gyerek VAGY nyolcvan év feletti életkor). Követői méregkeverők, boszorkányok és feketemágusok.
Papjai az élőholtak mellett a nem intelligens kutyaféléket is képesek irányítani.

Idegen, a Bosszú Lovagja
Jellem: Semleges
Szimbólum: két óriási marok egy emberi alakot morzsol
Fegyverek: bármi
Az Idegen valójában nem isten, de hatalma miatt mégis ide kell soroljuk. Voltaképpen egy kivételesen nagyhatalmú pszichonikusról beszélünk, akit évezredekig lefagyasztva tartottak Malkáv hívei. De most kiszabadult, és bosszúért kiállt... és segédkezik másokéban is! Papjai nincsenek, de bajnokai minden esetben felismerik, hogy jogos-e egy bosszúvágy. Ha az, akkor viszont mindenképpen be akarják teljesíteni a bosszút, ettől még a mágia sem térítheti el őket soha! Bár friss isten, rendházai mégis szaporodnak, mint a gomba. Mindnekit ér valamiféle igazságtalanság, és az Idegen bajnokai akárkiért kiállnak, ha nála az igazság.

Irmin, a Viharok Ura
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: lesújtó villám
Fegyverek: vaslándzsa
Irmin a viharok és a háború istene, akit általában gigászi forgószélen lovagló, viharfellegekbe burkolózó óriásként, néha pedig pusztító förgetegként ábrázolnak. Kedvenc szórakozásai a harc és a száguldás, és jól is csinálja mindkettőt. Bár hívei nem a kitartásukról híresek, de ha valaki felkelti haragjukat, azt addig ostromolják újra és újra, amíg szét nem szórják. Főleg a Vad Mezők és a keleti hegyek nomád törzsei tisztelik.
Papjai és bajnokai képesek meglovagolni a viharos szeleket, ám ez minden esetben veszélyes (bár kétségkívül vagány) vállalkozás.

Khalim Basem, a Döntés istene
Jellem
: Kaotikus Semleges
Szimbólum: hármas útelágazás
Fegyverek: bármi
Khalim Basem elfszerű férfiként jelenik meg. Szeme ibolya színben izzik, haja ezüstös zuhatag. Füle vágott, bőre enyhén kékes árnyalatú. Papjai nincsenek. Bajnokai nem saját választásukból követik: ha egy halandót érdekesnek talál (és hogy mi alapján talál érdekesnek valakit, az nagyon változatos lehet) arra rátelepszik, és zaklatni kezdi. Ha válaszút elé kerül az illető (vagy Khalim Basem szerint unalmas az élete) megjelenik, és felsorolja a lehetőségeket, amik közül választhat a kiválasztott. Rajong a kalandokért, de nem befolyásolja a választotját a döntésében: kifejezetten a döntés élteti. Nem viseli el, ha valaki nem képes választani a lehetőségek között, ezért aki túl sokat totojázik, azt döntésbe hajszolja.
Bár meglehetősen idegesítő istenség, kiválasztottjaira kiemelt figyelmet fordít. Bajnokai kalandonként egyszer (néha kétszer is) közvetlen útmutatást kérhetnek (vagy kérniük sem kell), hogy tisztán lássák, milyen lehetőségeik vannak.

Lamastu, a Kórságok Hozója
Jellem: Kaotikus Gonosz
Szimbólum: torz nőstényoroszlán feje
Fegyverek: kések
Oroszlánfejű démonkirálynő, aki az Alvilágból feljőve különféle kórságokkal és betegségekkel árasztja el az embereket. Ezek a kórok szó szerint elemésztik áldozataikat: azok életereje Lamastut táplálja.  Nevezik még a Gyermekek Elragadójának is, mert szerfelett kedveli a zsenge emberhúst, kivált a csecsemőkét. Úgy tartják, a dögevő állatok jelenléte, a borostyánkő, a tűz és a szentelt víz távoltartja és megvéd rontó hatalmától. Papjai immunisak a betegségekre, de terjesztik azokat.

Larnage Iuur, a Vénülő Vándor
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: korona
Fegyverek: csatabárd és pallos
Halandó testekben járja a világot, bármilyen humanoid, állat vagy szörny formájában megjelenhet. Az embereknek példabeszédeket mond az ősi időkről, és próbára teszi a hősöket azzal, hogy szörnyek képében rájuk támad. Ha legyőzik, teste felbomlik és pillanatok alatt új alakban jelenik meg valahol a világban.
Ha hívei feláldoznak neki valamilyen egzotikus fenevadat, a lelkükért cserébe felruházza őket annak a szörnyetegnek az alakjával. Papjai nincsenek. 

 

Libra, a Szerencse istenasszonya
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: szivárvány
Fegyver: bármi
Libra a szivárvány képében jelenik meg a világban. Meglehetősen sokan fohászkodnak hozzá, akár nevén nevezik, akár nem. Libra szent száma a 13-as. Papjai és isteni bajnokainak legalább egy értéke 13-as kell legyen. Amennyiben valami okból az értékei úgy változnak, hogy egyik sem éri el a 13-at, elveszítik istennőjük pártfogását. Ameddig azonban rendelkeznek ilyen értékkel, invokációjukat használhatják szerencséjük befolyásolására, ha szerencse dobás történik (2d6, az egyik szerencsés, a másik szerencsétlen kimenetel, a nagyobb érvényesül, ekkor a nekik kedvező dobást 1 vagy 2 értékkel módosíthatják, lásd invokáció).
Általánosságban igaz, hogy aki a szerencsére hagyatkozik, előbb-utóbb pórul jár. Libra hívei legalább oylan kiszámíthatatlanok, mint istennőjük, sokan még Malkávnál is kiszámíthatatlanabbnak tartják.
Ha egy játékos MINDEN értéke 13-as, Libra kegyeltjévé válik. Mivel eddig még egy kegyelt sem született, nem tudni, milyen előnyökkel is jár ez. 

Lussúria, az Élvezetek Forrása
Jellem: Semleges
Szimbólum: nyitott kagyló
Fegyverek: zsinegek és botok
Lussúria a kéjelgés, paráználkodás és a civilizált, kifinomult élvezetek alak- és nemváltó dekadens istene. Dogmáit a felvilágosult hedonizmus jegyében fogalmazta meg, így kultusza a világ lakói között igen népszerű és (jobbára) ártalmatlan. Papjainál kevesen ismerik jobban az ínycsiklandó étkek, méregerős szeszes italok vagy éppen a különböző potencianövelő és vágyfokozó készítmények és eszközök készítését és használatát.
Papjai mind függenek valamilyen örömforrástól, melynek nem tudnak ellentmondani. Ha a kincseiket el dorbézolják, dupla annyi tapasztalati pontot kapnak értük, mint mások.

Malkáv, a Háborodott
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: törött tükör
Fegyverek: változó
Malkávot egy több mint hat és fél láb magas, hosszú hajú férfiként ábrázolják tébolytól izzó tekintettel. Az őrület istene ő, hívei egytől egyig osztoznak a tébolyban, mely mindnyájuknál más és más formát ölt. Egyes pletykák szerint kiváló jósok és ijesztően jól ismerik az emberi természetet. A tébolyt áldásnak tartják és bárki elméjében képesek elvetni az őrület csíráját, ezért is tartanak tőlük annyira.
Minden varázslatuk varázslat szinte*10% eséllyel átruházza a pap saját örületét a célpontra.

Miszt, a Titokzatos
Jellem: Kaotikus Jó
Szimbólum: nem ismert
Fegyverek: bármi
Miszt megjelenési formája, céljai és követőinek köre egyaránt ismeretlen, beavatottjai hátrahagyott titkos jelek, rejtélyek és feladványok útján kommunikálnak, magukat más istenek híveinek hazudják. Alapvetően jóindulatú istenségnek tartják, már akik hallottak róla, de ez inkább feltételezés. Mindenesetre Miszt és hívei nem sok vizet zavarnak - legalábbis látszólag...
Híveit nem lehet leplezni, már ami a vallási hovatartozásukat és a jellemüket illeti: mindenféle mágikus és misztikus módszer, amely ezeket vizsgálná, automatikusan hamis eredményt hoz (olyat, ami adott esetben a legártalmatlanabb színben tünteti fel őket), és Miszt hívei és papjai semmiféle retorzióban nem részesülnek, ha egy másik isten követőjének mondják magukat (amire a hazugságot érzékelő varázslatok és képességek sem reagálnak).

Ninurta, a Csatákban Győzedelmes
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: lenyilazott bikaember
Fegyverek: íj és nyíl
Ninurta alakváló hadisten. Kedvelt megjelenési formája egy jól megtermett, mezítelen harcos. Óriás harci szekerén száguldozik fel-alá a határok mentén és végez azokkal, akik ellenséges szándékkal belépnek a területére. A harci sérülések osztója és gyógyítója. Szent helyei a csatamezők. Papjai és hívei egyik háborúból a másikba vándorolnak, de Frejah fanatikusaival ellentétben inkább a startégiai győzelmeket értékelik.
Csak harcban szerzett sérüléseket tudnak gyógyítani. Invokációjuk mindig +2-t ad a dobásukhoz.

Poszeidon, a Vízek Pásztora
Jellem: Kaotikus Semleges
Szimbólum: kagylókürt
Fegyverek: háromágú szigony
Poszeidon szeszélyes, akár a tengerek. Ő a tengerek déli istene, akihez hajósok, kereskedők és halászok fohászkodnak, hogy kímélje meg őket és hajóikat: a nagy déli kikötővárosokban szinte mindig megtalálható márvány és habkő templomait roskadásig megtöltik a fogadalmi és engesztelő ajándékaik. Poszeidon a pártfogója a tenger jámbor élőlényeinek, így aki oktalanul irtja őket vagy más módon szennyezi a tengereket, könnyen kivívhatja haragját. Korallpalotája valahol a déli tengerek mélyén található, ott ül habkő trónusán szolgái, a tritonok és sellők társaságában.
Papjai képesek lecsillapítani a tengeri viharokat (papi szint+d20 vs. Közepes/Nehéz/Hősies nehézség)

Rávana, a Ráksaszák Királya
Jellem: Kaotikus Gonosz
Szimbólum: démonfej
Fegyverek: láncos fegyverek
Rávana tízfejű démonkirály, a ráksaszák és ráksaszík fejedelme. Éjszaka legnagyobb a hatalma, főként újhold idején. Szolgái és alattvalói, a ráksaszák és ráksaszík, megjelenhetnek állat- vagy szörnyalakban, utóbbiak szép nőként is. A temetőkben és erdőkben kísértenek, és emberhússal táplálkoznak.
Rávana kegyetlen és ravasz, emberi hívei azonban nincsenek, mert akik a szolgálatába szegődnének, azokat azonnal felfalja.

Széth, a Kígyók Ura
Jellem: Semleges Gonosz
Szimbólum: farkába harapó kígyó
Fegyverek: korbács és rövid kard
Széthnek száz kígyófeje van, gigászi törzse ember formájú, ágyékától lefelé tekergő kígyókból áll. Egész testét szárnyak borítják, kivéve az arcát és fejét. Az árnyakba burkolózó Ombosz roppant piramisa mélyén alussza sötét álmát. Papjai elfátyolozzák az arcukat, és a emberek a téglából rakott városokban ajándékkal kedveskednek nekik, nehogy feltakarják az arcukat. A kígyók engedelmeskednek a szavának.
Papjai is beszélik a kígyók nyelvét, de nem uralják az állatokat, csupán kommunikálni tudnak velük.

Szolarisz, a Fénylő Napkorong
Jellem: Semleges Jó
Szimbólum: arany nap
Fegyverek: sarló
Szolarisz jellemző megjelenési formája elég közismert, elvégre ő az a nagy lángoló izé az égen, amiből a fény és a meleg jön. Pozíciójából fakadóan jobban rálát a világra, mint mások, ezért némi jóindulatú elnézéssel szemléli a világot. Papjai hozzá hasonlóan alapvetően jóindulatúak - ami persze nem jelenti azt, hogy ne lennének rafináltak, sőt! Templomai és szentélyei az ég felé nyitottak.
Hívei az éjszaka alatt távol érzik maguktól urukat, így nem tudnak varázsolni, nappal viszont a gyógyító varázslataik eredményéhez hozzáadhatják a szintjüket, mint bónuszt.

 

Vízbefúlt Isten, a Holtában Is Eleven
Jellem:
Kaotikus Semleges
Szimbólum: hínár
Fegyverek: bálnavadászszigony
Az északi nordok által tisztelet Vízbefúlt Isten nevét korokkal ezelőtt elfeledték. Ő a sós vízek kiszámíthatatlan ura és parancsolója. Ha megjelenik, általában több napos (hetes, hónapos – nehéz megállapítani) vízi hulla alakját ölti fel, hívei szerint minden nagyméretű sós vízfelületben jelen van. Papjai gyakran fogyasztanak tengervizet. Különös hagyománya a „vízbefúlás”, melynek keretében a követői jelképesen vízbe fulladnak, majd új életre kelnek, erősebben.
Hívei (szint*egészség módosító) percig nem kezdenek fuldoklani a víz alatt. A Vízbe fúlást minden szintlépésnél végre kell hajtani - természetesen az érdemtelenek nem  térnek magukhoz.

Xinaf,
a Sötét Láng Ura 
Jellem: Semleges Gonosz
Szimbólum: fekete lángnyelvek
Fegyverek: kardok, buzogányok
Xinaf egy ötven láb magas, fekete lángokkal övezett, vörösen izzó szemüregű csontváz. Az őt övező tűz az olthatatlan Sötét Láng, hatalmának forrása és záloga. Valaha halandó harcos volt, aki más síkok szentségtelen hatalmaitől szerezte  meg a halhatatlanság titkát, a Sötét Lángot. Hívei mind magasabbrendű, intelligens élőholtak, akiket a Sötét Láng szentségtelen ereje mozgat.
Papjai beszélik a holtak nyelvét, de nem uralják az élőholtakat, csupán kommunikálni tudnak velük. Ezen kívül csak holtakat és Xinaf hívőket képesek gyógyítani.

 

Szerző: Xinaf  2009.11.24. 20:28 11 komment

Címkék: háttér istenek listája

A bejegyzés trackback címe:

https://lemuria.blog.hu/api/trackback/id/tr561549906

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Alister · http://lemuria.blog.hu/ 2009.11.24. 21:08:31

A lista persze nem teljes, a kisebb jelentőségű helyi isteneket és istenként tisztelt félisteneket és más lényeket felsorolni is fárasztó lenne.

malkavitamin ventrueknak 2009.11.30. 09:29:01

"Linurta papjaival szemben" <--- ezért viszont harapok:P

Alister · http://lemuria.blog.hu/ 2009.11.30. 13:53:22

@malkavitamin ventrueknak: Pedig az Égiek és Földiek látják lelkemet, a többi helyen javítottam (bár lilám sincs, Xinaf miért írta át, az én verziómban helyesen szerepel)

Xinaf · http://xinaf.blog.hu/ 2009.11.30. 14:11:27

@Alister:
Én ctrl c, ctrl v mágiát alkalmaztam...

Alister · http://lemuria.blog.hu/ 2009.11.30. 14:44:53

@Xinaf: Akkor mea culpa. Azt hiszem, este átküldöm az aktualizált adatokat.

Xinaf · http://xinaf.blog.hu/ 2009.12.14. 21:33:38

Írtam egy kis kiegészítést a különböző papok és isteni bajnokok különlegességeiről!

Alister · http://lemuria.blog.hu/ 2010.03.06. 03:02:15

Újabb frissítés és pofaszabászat.

Xinaf · http://xinaf.blog.hu/ 2010.09.22. 10:52:37

Új Isten került a listába, aki nem más, mint az Idegen!

Alister · http://lemuria.blog.hu/ 2010.12.06. 14:32:35

Ismét frissült a lista, a felmerült igények alapján.

Alister · http://lemuria.blog.hu/ 2011.08.12. 14:50:47

Hosszú idő után ismét frissítettem a listát.

Xinaf · http://xinaf.blog.hu/ 2017.11.26. 15:36:56

Bekerült Libra és Khalim Basem!
Hastur hívei használható képességet kaptak!